Oferta

Wycena nieruchomości

Wyceny wykonuję terminowo i nie pozwalam sobie na odstępstwa od tej zasady. W każdym przypadku uwzględniam indywidualne potrzeby klienta. Gwarantuję profesjonalizm, rzetelność, dokładność merytoryczno – formalną oraz innowacyjność. Jestem ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej:
Polisa PZU Seria TPO Nr 10262258.


Wycenę nieruchomości świadczę na terenie następujących gmin i powiatów:

Biskupice, Bochnia, Brzesko, Czernichów, Gdów, Gorlice, Igołomia – Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice, Kłaj, Kocmyrzów – Luborzyca, Kraków, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.


W przypadku niestandardowych nieruchomości, niecodziennych zleceń jestem w stanie podjąć wyzwanie ich realizacji również w innych rejonach kraju

Zakres usług:

 • wycena działek
 • wycena domów
 • wycena lokali mieszkalnych
 • wycena spółdzielczo-własnościowych praw do lokali
 • wycena lokali użytkowych
 • mienie zabużańskie
 • wycena budynków biurowych
 • wycena budynków handlowych
 • wycena budynków magazynowych
 • wycena budynków przemysłowych
 • wycena kamienic
 • wycena hoteli
 • wycena służebności
 • wycena poniesionych nakładów
 • wycena maszyn i urządzeń

Wykonuję zlecenia określenia wartości nieruchomości dla celów:

 • zabezpieczenie wierzytelności banku (kredyty hipoteczne)
 • kupna – sprzedaży, zamiany nieruchomości
 • ustalenia wartości aportu
 • ubezpieczenia nieruchomości
 • ustalenia podatku od spadku lub darowizn
 • podziału majątkowego
 • zniesienia współwłasności
 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 • aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
 • sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu
 • oddania nieruchomości w trwały zarząd
 • aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu
 • ustalenia wysokości odszkodowań:
  • z tytułu wywłaszczenia nieruchomości
  • z tytułu renty planistycznych
  • za działki gruntu wydzielone pod nowe drogi
  • ustalenia opłat adiacenckich
  • innych