Strefa klienta

Poniżej zamieszczam wykaz dokumentów niezbędnych do wyceny
(w zależności od rodzaju nieruchomości), których wcześniejsze
przygotowanie przyspiesza wykonanie zlecenia.

Podstawowe dokumenty ewidencyjne (wypis z rejestru gruntów oraz mapa ewidencyjna) otrzymuje się dla nieruchomości położonych w mieście w Urzędzie Miasta, natomiast dla nieruchomości położonych na terenie gminy w Starostwie Powiatowym.

Lokal mieszkalny, lokal użytkowy, działka niezabudowana
– wypis z rejestru gruntów dotyczący działki
– mapa ewidencyjna
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
– ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu
– wypis z rejestru gruntów dotyczący działki
– mapa ewidencyjna
Dom jednorodzinny
– wypis z rejestru gruntów dotyczący działki
– mapa ewidencyjna
– dokumentacja techniczna budynku
Dom w budowie
– projekt techniczny zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji.
– wypis z rejestru gruntów dotyczący działki
– mapa ewidencyjna.
Na życzenie klienta istnieje możliwość zebrania powyższych dokumentów przez rzeczoznawcę majątkowego.