Cennik

Cennik

Rzeczoznawca majątkowy Agnieszka Karp

Wysokość wynagrodzenia określana jest w umowie z zamawiającym. Koszt usługi jest wypadkową m.in. poniższych czynników:

  • nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu obsługi klienta,
  • terminu i warunków wykonania zlecenia,
  • kosztów ponoszonych w związku z wykonanymi czynnościami (dojazd, niezbędna dokumentacja, dodatkowe ekspertyzy),
  • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot usługi.

 

Koszt ten z każdym Klientem ustalany jest indywidualnie.